Заводнинг ижтимоий сиёсати

Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи” МЧЖ нинг саноат хавфсизлиги, сифатни бошқариш тизимлари, экологик ва энергетик менеджмент, соғлиқни сақлаш ва меҳнат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги

С И Ё С А Т И

“Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи” МЧЖ нефт маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш бўйича хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланади. "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи" МЧЖ нинг асосий вазифаси Ўзбекистон Республикаси истеъмолчиларини бир маромда сифатли нефт маҳсулотлари билан таъминлаш ва экспортни ўзлаштиришга йўналтирилган. Ушбу вазифани амалга ошириш учун "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи" МЧЖ қуйидаги стратегик йўналишларни белгилайди: 

1. «Истеъмолчи»– Истеъмолчиларнинг қониқишларини доимий равишда ошириб бориш йўли билан етказиб берилаётган  нефт маҳсулотлари ва кўрсатилаётган хизматларнинг сифатлилигига ишончини таъминлаш.

2. «Давлат ва жамият»– Давлат, тармоқ ва жамоат дастурларини амалга ошириш орқали Ўзбекистон Республикаси ёқилғи-энергетика комплексининг ривожланишида фаол иштирок этиш.

3. «Акциядорлар»– Барқарор иқтисодий ўсиш билан акциядорларнинг завод истиқболига бўлган тўла ишончини қозониш. 

4. «Етказиб берувчилар»– Кафолатланган хом-ашё базасига эришиш.

5. «Имконият»– Ички имкониятлардан фойдаланган ҳолда бошқарув тизимларини доимий яхшилаб бориш:

  • бизнес жараёнларнинг самарали ишлаши;
  • ходимларнинг касбий маҳорати;
  • "Ишчи-ходимларнинг ҳаёти ва соғлиги ишлаб-чиқариш фаолияти натижаларидан устунлиги"  тамойили асосида ишчи-ходимларнинг соғлигини сақлаш ва меҳнат муҳофазасини таъминлаш;
  • экологик самарадорлик ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш  йўли билан соғлом келажакка кафолат;
  • завод ишчи-ходимлари ва улар оилаларининг ижтимоий ва ҳаёт даражасини ошириш;
  • ходимларни интеграллашган бошқарув тизимига жалб қилиш мақсадида уларни руҳлантириш ва ваколатларини ошириш;
  • жамият ва шахсни заводнинг хавфли ишлаб чиқариш объектларидаги авариялар, нохуш ҳодисалар ва уларнинг оқибатларидан ҳимоялаш;
  • энергетик самарадорликни ошириш ва ёқилғи энергетика ресурсларидан оқилона фойдаланиш йўли билан энергетик натижалиликни доимий яхшилаб бориш;
  • завод ва бутун тармоқни самарали ривожлантириш мақсадида инновацион ғояларни излаш ва жорий этиш.

"Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи" МЧЖ раҳбарияти ушбу сиёсат ва ундаги барча йўналишларнинг мувофиқлаштириш ишларини амалга ошириш мақсадида ходимлар учун қулай ва хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш, хавфли ишлаб чиқариш объектларида авария содир бўлганда етказиладиган зарар учун жавобгарликни мажбурий суғурталаш, атроф-муҳит ифлосланишининг олдини олиш, зарурий ресурслар ва маълумотлар билан тўлиқ таъминлаш, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, AS 9100 халқаро стандартлар талабларига мувофиқ менеджмент тизимларининг натижавийлигини доимий ошириб бориш, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига ва бошқа талабларга амал қилишни ўз зиммасига олади. 

 (Мазкур «Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи» МЧЖ нинг сиёсати 2019 йил 27-февралдаги 75-сонли буйруғи билан тасдиқланган.)