Маҳсулотлар

Ҳозирда қуйидаги маҳсулотларни етказиб бериш бўйича таклиф мавжуд:

Газтурбинали двигателлар учун авиация ёнилғиси

Маҳсулот: Газтурбинали двигателлар учун авиация ёнилғиси.
Қўллаш соҳаси: Jet A-1 авиация ёнилғиси Ғарбий морской самолетлари, жумладан, кўплаб мамлакатларда, шу жумладан МДҲ мамлакатларида қўлланиладиган “Боинг” в “Аэробус” самолетлари учун стандарт авиация ёнилғисидир. Jet A-1 авиация ёнилғисининг юқори даражада тозалиги, ёнғин ва портлашга хавфсизлиги унинг ўзига хос хусусиятлари бўлиб ҳисобланади.
Марка: Jet A-1.
Норматив ҳужжат: О'zDST 1117:2007.
Жаҳон мъёрларига мослиги: DEFSTAN9191.
Истеъмолчи: “Uzbekistan Airways” AЖ.
Ўзлаштириш санаси: 2009 йил.

Маҳсулот: Газ турбинали двигателлар учун ярим синтетик авиация ёнилғиси.

Бухоро НҚИЗ негизида халқаро стандартлар талабларига тўлиқ жавоб берадиган ярим синтетик авиация ёнилғиси ишлаб чиқарилмоқда. Jet A-1 SSF авиация ёнилғиси “Uzbekistan Airways” АЖ ҳаво транспорти учун ёнилғи ҳисобланади.

Республикамизда мазкур турдаги маҳсулот ишлаб чиқаришнинг йўлга қўйилиши нафақат маҳаллий истеъмолчилар, балки дунёнинг бошқа мамлакатларидаги авиатехникага бўлган эҳтиёжни қондириш, туризм салоҳиятини ошириш, хорижий валютани тежаш ва импорт ўрнини босишнинг асосий омили бўлиб хизмат қилмоқда.

Марка: JetA-1-SSF.

Норматив ҳужжат: О'zDST 1117:2007.

Халқаро нормаларга мувофиқлик: DEFSTAN 9191

Истеъмолчилар: “Uzbekistan Airways” АЖ

Ўзлаштириш сана: 2022 йил

 

Маиший-коммунал истеъмол учун мўлжалланган суюлтирилган углеводород гази


Маҳсулот: ГОСТ 20448-2018 бўйича СПБТ маиший-коммунал истеъмол учун суюлтирилган углеводород гази.
Қўллаш соҳаси: Саноат ва маиший-коммунал истеъмол учун ёнилғи сифатида.
Истеъмолчи: Халқ хўжалиги ва Ўз.Рес. аҳолиси.
Марка: СПБТ.
Ўзлаштириш санаси: 1997 йил.

Дизель ёнилғиси

Маҳсулот: Ts 16472899-044:2021 ярим синтетик дизель ёнилғиси.
Қўллаш соҳаси: Тезюрар тепловоз, кема дизеллари ва газ турбиналари, умуммақсадли дизеллар учун.
Афзалликлари: Янги турдаги дизель ёнилғиси анъанавий дизель ёнилғисидан яхшиланган цетан сони ва индекси кўрсаткичлари, шунингдек, полициклик ароматик углеводородлар миқдори билан ажралиб туради. Цетан сони ва индексининг ошиши дизель ёнилғисининг эксплуатацион ва иқтисодий кўрсаткичларини яхшилайди. Полициклик ароматик углеводородлар миқдорининг камайиши чиқинди газлар таркибидаги зарарли моддаларнинг атроф-муҳит ва инсон саломатлигига зарарли таъсирини камайтиради.
Марка: SSDF.
Истеъмолчи: Ўзбекистон Республикаси аҳолиси.
Ўзлаштирилган сана: 2023.

Маҳсулот: Ts 16472899-044:2021 асосидаги Евро-6 дизель ёнилғиси.
Қўллаш соҳаси:
Тезюрар тепловоз, кема дизеллари ва газ турбиналари, умуммақсадли дизеллар учун.
Афзалликлари:
Евро дизель ёнилғиси таркиби олтингугурт миқдорининг камайтирилганлиги, цетан сонининг юқорилиги ва филтрлаш коэффициенти кўрсатгичларининг яхшиланганлиги билан ажралиб туради. Дизель ёнилғиси Евро-6 талабларига жавоб беради.
Марка:
ДТ-ЕВРО 6-Л-К5.
Истеъмолчи: 
Ўзбекистон Республикаси аҳолиси.
Ўзлаштирилган сана: 
2021.

Маҳсулот:
UzTR 931-028:2017 Ts 16472899-044:2021 асосидаги Евро-3, Евро-4, Евро-5 дизель ёнилғиси.
Қўллаш соҳаси: Тезюрар тепловоз, кема дизеллари ва газ турбиналари, умуммақсадли дизеллар учун.
Афзалликлари: Евро дизель ёнилғиси таркиби олтингугурт миқдорининг камайтирилганлиги, цетан сонининг юқорилиги ва филтрлаш коэффициенти кўрсатгичларининг яхшиланганлиги билан ажралиб туради. Дизель ёнилғиси Евро-3, Евро-4, Евро-5 талабларига жавоб беради.
Марка: ДТ-ЕВРО-Л-4,К4; ДТ-ЕВРО-Л-4,К5; ДТ-ЕВРО-Л-К3; ДТ-ЕВРО-З-К3; ДТ-ЕВРО-Е-К3
Истеъмолчи: Ўзбекистон Республикаси аҳолиси.
Ўзлаштирилган сана: 2020

Маҳсулот: О’zDST 1134:2018 асосидаги ЭКО-Л ёзги дизель ёнилғиси.
Қўллаш соҳаси: Тезюрар тепловоз, кема дизеллари ва газ турбинали умумжиҳатли дизеллар учун.
Афзаллиги: Дизель ёнилғиси таркибида оз миқдорда олтингугурт борлиги билан цетан миқдорининг кўплиги, филтрланганлик коэффициентининг яхшиланган кўрсатгичи билан ажралиб туради. ЭКО ёзги дизель ёнилғиси Евро-2 талабларига жавоб беради.
Марка: ЭКО Л-0,1-62, ЭКО-Л-0,1-40.
Истеъмолчи: Ўзбекистон Республикаси аҳолиси

Маҳсулот: О’zDST 1134:2018 асосидаги ЭКО-З қишги дизель ёнилғиси.
Қўллаш соҳаси: Тезюрар тепловоз, кема дизеллари ва газ турбинали умумжиҳатли дизеллар учун -15 дан -35 C гача атроф-муҳит ҳароратида ишлаш учун умумий мақсадли дизель двигателлари.
Афзаллиги: Юқори тезликда ҳаракатланувчи тепловоз, кема дизеллари, газ турбиналари ва умумий мақсадли дизель двигателларининг атроф-муҳит ҳарорати -15дан -35 Cгача бўлганда ишлаши учун. ЭКО қишки дизел ёнилғиси Евро-2 талабларига жавоб беради.
Марка: ЭКО-З-1-0,1-40, ЭКО-З-1-0,1-35 
Истеъмолчи: Ўзбекистон Республикаси аҳолиси

Маҳсулот: O’z DSt 989:2010 дизель ёнилғиси.
Афзаллиги: Дизель ёнилғиси таркибида оз миқдорда олтингугурт борлиги билан цетан миқдорининг кўплиги, филтрланганлик коэффициентининг яхшиланган кўрсатгичи билан ажралиб туради. 
Истеъмолчи: Ўзбекистон Республикаси аҳолиси
Ўзлаштирилган сана: 2018

 

Ўчоқ мазути

Қўллаш соҳаси: Стационар қозонхоналар ва технологик ускуналар учун.
Марка: 40, 100.
Норматив ҳужжат: ГОСТ 10585-2013
Истемолчилар: Ўзбекистон Республикаси аҳолиси
Ўзлаштирилган сана: 1997

Углеводород эриткичи

Маҳсулот: Углеводород эриткичи.
Қўллаш соҳаси: Лок-бўёқ саноатида фойдаланиш.
Афзаллиги: Ксилол бўйлаб барқарор учувчанлиги, суюқликнинг ёнувчи-портловчи хоссаларининг яхшиланганлиги (ўт олиш ҳарорати 30-340 С ни ташкил этади), хушбўй фракцияни қўшиш ҳисобидан суюқликнинг яхшиланган мақсадли эрувчанлик  хусусияти.
Марка: С4 – 135/220.
Норматив ҳужжат: Ўз ДСт 3035: 2015.
Истемолчи: Лок-бўёқ ишлаб чиқарувчилар
Ўзлаштирилган сана: 2008 йил

Автомобиллар учун бензин

Маҳсулот: Автомобиль бензини.
Марка
: AИ-80-K2-Л, AИ-91-K2-Л, AИ-92-K2-Л, AИ-95-K2-Л
Норматив ҳужжат: O'z DSt 3031: 2015
Халқаро стандартларга мувофиқлиги: Евро 2
Истеъмолчилар: Ўзбекистон Республикаси халқ хўжалиги
Ривожланиш санаси: 2003 -2004, 2014

Маҳсулот: Автомобиль бензини.
Марка: QuWatt АИ-95.
Қўллаш соҳаси: Автомобиль ва мотоциклик двигателлар учун ёнилғи сифатида, шунингдек, этилли ва этилланмаган бензиндан фойдаланиш учун мўлжалланган бошқа двигателлар учун.
Норматив ҳужжат: Ts 16472899-043:2020.
Афзалликлари: Ишлаб чиқарилаётган бензинлар техник ва экологик хусусиятлари бўйича Евро-2 талабларига жавоб беради.
Истеъмолчи: Ўзбекистон Республикаси халқ хўжалиги.
Ўзлаштириш санаси: 2020 йил.

Маҳсулот: Автомобиль бензини.
Марка: АИ-98-К2-Л.
Қўллаш соҳаси: Автомобиль ва мотоциклик двигателлар учун ёнилғи сифатида, шунингдек, этилли ва этилланмаган бензиндан фойдаланиш учун мўлжалланган бошқа двигателлар учун.
Норматив ҳужжат: O’z DSt 3031:2015
Афзалликлари: Ишлаб чиқарилаётган бензинлар техник ва экологик хусусиятлари бўйича Евро-2 талабларига жавоб беради.
Истеъмолчи: Ўзбекистон Республикаси халқ хўжалиги.
Ўзлаштириш санаси: 2021 йил.

Пиролизли газолин

Маҳсулотлар: Пиролизли газолин.
Норматив ҳужжат: Ts 16472899-037:2016.
Қўллаш соҳаси: Нефть-кимё соҳаси учун хом ашё.
Истеъмолчилар: Экспорт учун етказиб берилади.
Ўзлаштирилган сана: 2016 йил

Пропан хладагенти

Маҳсулотлар: Ts 16472899-039:2018га мувофиқ пропанли хладагент
Қўллаш соҳаси: Қўллаш ҳужжатларида фойдаланиш назарда тутилган технологик(компрессор) ва бошқа ускуналарни совутиш учун.
Ўзлаштирилган сана:  2017

Texник олтингугурт

Марка: 9998-сорт

Норматив ҳужжат: ГОСТ 127.1-93

Истеъмолчилар: Ўз.Рес аҳолиси

Ўзлаштирилган сана: 1997 йил